Tavanomainen päivystystilanne

Perusterveydenhuollon palveluja tarjotaan kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämillä terveysasemilla sekä yksityisissä lääkärikeskuksissa. Terveysasemien sairaanhoitajilla ja lääkäreillä on päivittäin yleensä vapaita aikoja kiireellistä hoitoa tarvitseville potilaille. Osa kiireellisiltä tuntuvista ongelmista voidaan tutkia ja hoitaa muutaman vuorokauden sisällä.

 

Keskussairaalan yhteydessä olevassa ensiavussa perusterveydenhuollon potilaita tutkitaan ja hoidetaan erityisesti virka-ajan jälkeen, kun omat terveysasemat ovat suljetut. Ensiavussa potilaan sairaus tai vamma sekä sen edellyttämät tutkimukset ja hoidon vaativuus ratkaisevat, hoidetaanko hänet perusterveydenhuollon vain erikoissairaanhoidon puolella. Hoito aloitetaan sairauden mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä.

 

Jos vaiva ei ole kiireellistä hoitoa vaativa, potilaalle annetaan hoito-ohjeita ja hänet ohjataan joko kotiin tai esimerkiksi omalla terveysasemalla tehtäviin tutkimuksiin ja hoitoon.

 

Koska Hämeenlinnan seudulla ei ole keskitettyä puhelinneuvontaa, epäselvissä tilanteissa on syytä ottaa yhteys oman terveysaseman hoitajaan. Virka-ajan ulkopuolella ja yksittäisissä poikkeustapauksissa voidaan hoidon tarpeesta ottaa yhteyttä myös keskussairaalaan. Puhelinvaihteen numero on (03) 6291. Ensiavun toimiston numero on (03) 629 4500. On kuitenkin muistettava, että hoitajille ei ole erikseen varattu aikaa puhelimessa annettavaan neuvontaan.Hämeenlinnan seutukunnan terveyskeskukset ja yksityiset asemat
Toteutus Medixine Oy 2007