Aivoinfarkti

Suuri osa aivoverenkiertohäiriöistä on ehkäistävissä hoitamalla tehokkaasti tunnettuja riskitekijöitä kuten kohonnutta verenpainetta, korkeaa kolesterolipitoisuutta, eteisvärinää ja diabetesta. Myös tupakoinnin välttäminen on erityisen tärkeää, painonhallinta ja liikunta auttavat pitämään aivoverenkierron kunnossa.

 

Aivoinfarktin iskiessä on tärkeää hakeutua nopeasti hoitoon oikeaan hoitopaikkaan eli sairaalan ensiapuun, jossa voidaan arvioida tukoksen liuotusmahdollisuus. Kaikkia aivoinfarkteja ei kuitenkaan voida hoitaa liuotushoidolla.

 

Aivoinfarkti iskee usein täysin yllättäen. Oireisto kehittyy huippuunsa muutamissa minuuteissa tai tunneissa. Sairastunut on yleensä tajuissaan, vain laajaan aivoinfarktiin tai sydänperäiseen tukokseen voi liittyä lyhytkestoinen tajuttomuus tai tajunnan asteittainen heikkeneminen. Sairastunut ei itse välttämättä edes tunnista ensioireita, joita voivat olla näkö- ja puhehäiriöt, raajojen voimattomuus tai tunnottomuus, tai suupielen roikkuminen. Näiden vuoksi on hakeuduttava välittömästi hoitoon sairaalan ensiapuun, joka kykenee tarvittaessa liuotushoitoon.

 

Myös ohimenevät oireet (ns. TIA-kohtaukset) on tutkittava heti, sillä ne viestittävät usein lähestyvästä pysyvästä tukoksesta ja aivoinfarktista. TIA-kohtaus korjaantuu yleensä täysin, eikä aiheuta pysyviä neurologisia vammoja tai oireita. Suurin osa TIA-kohtauksista menee ohi tunnin kuluessa.

 

Nopea puhelinsoitto hätäkeskukseen (yleinen hätänumero 112) ja kiireellinen ambulanssikuljetus sairaalan ensiapuun (ei terveyskeskukseen) on tarpeen, jotta tarvittava hoito voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti. Aivoinfarktin liuotushoito on hyvän lopputuloksen takaamiseksi aloitettava 2–3 tunnin kuluessa.


Toteutus Medixine Oy 2007